INFORMACJE  DUSZPASTERSKIE – 17 grudnia 2017 r.

T R Z E C I A      N I E D Z I E L A       A D W E N T U

 

 

1.  Jutro 18 grudnia o godz. 18.00 zostanie odprawiona druga z dwunastu Mszy św. wypominkowych odprawianych za naszych zmarłych polecanych  Panu Bogu w rocznych modlitwach wypominkowych. Czytanie imion i nazwisk przeplatanych modlitwą różańcową rozpocznie się już od godz. 17.30.

2.  Przez cały adwent  Msza św. Roraty odprawiana jest codziennie o godz. 6.30. Serdecznie zapraszamy na tę przepiękną tradycyjną Mszę św. do Matki Bożej. Jest to już ostatni tydzień adwentu nie zmarnujmy tej wielkiej szansy.

3.  Ks. Marcin zaprasza: lektorów, ministrantów i kandydatów na zbiórkę, w piątek 22 grudnia na Mszy św. godzinie 18:00.

4.  Ks. Marcin zaprasza  na spotkanie Kręgu Biblijnego w środę 20 XII o godzinie 19:00 w kancelarii parafialnej.

5.  U Pań pod chórem możemy nabyć niezwykłe świece wigilijne, które są pomocą dla potrzebujących bardziej jak my i włączeniem się wszystkich ludzi dobrej woli w ogromne Dzieło Miłosierdzia CARITAS – Polska. Możemy także zaopatrzyć się w poświęcone opłatki wigilijne i karty świąteczne, z których dochód przeznaczony jest na paczki świąteczne dla najuboższych z par. św. Barbary. Bóg zapłać wszystkim za dobre serce. Przyjmujemy także indywidualne świąteczne ofiary pieniężne, które prosimy składać u księży; oraz dary w postaci wiktuałów, które możemy składać do kosza przy ołtarzu M.B. Nieustającej Pomocy. ( słowo o opłatkach zakupionych na stacji benzynowej, na poczcie lub w suprmarkecie).

6.  Pod chórem można nabyć u ministrantów sianko na stół wigilijny i wodę święconą na kolędę. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na działalność ministrantów i lektorów w naszej parafii. Bóg zapłać! Nowych adeptów zapraszamy do zapisywania się do grona ministrantów, ale pod warunkiem, że dobrze radzą sobie z nauką i są dobrymi i posłusznymi w domu.

7.  Życzymy wszystkim obecnym na Mszy św. radosnego przeżywania Dnia  Pańskiego i obfitego Błogosławieństwa Bożego w pracy i w nauce w nadchodzącym ostatnim tygodniu adwentu.