Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w każdą II i IV niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 11.30. Chrzest św. należy zgłosić do kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed planowanym terminem. W celu spisania aktu chrztu należy dostarczyć: metrykę urodzenia dziecka z USC, dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres, wiek) oraz jeśli kandydat na chrzestnego pochodzi z innej parafii – zaświadczenie od swojego proboszcza o możliwości podjęcia obowiązku chrzestnego.

Sakrament bierzmowania

Do Sakramentu Bierzmowania przygotowujemy młodzież z III klas gimnazjum i starszą. Przygotowanie trwa rok i kończy się w I klasie liceum. Przygotowanie obejmuje: udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, udział we Mszy św. w każdą niedzielę, udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga Krzyżowa, majowe), udział w rekolekcjach parafialnych, próbach liturgicznych (ostatnie tygodnie przed uroczystością bierzmowania), oraz w katechezach (przez cały rok). Odpowiedzialny ks. Marek Iwański.

Sakrament Komunii Świętej

Przygotowanie do I Komunii Świętej obejmuje coniedzielną Mszę św. z udziałem dzieci o godz. 11.30 oraz  spotkania dla rodziców raz w miesiącu. Odpowiedzialnym jest  ks. Marek Iwański.

Sakrament pokuty

Sakrament Pokuty sprawowany jest podczas każdej parafialnej Mszy świętej.

Sakrament Chorych

Chorych odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca. Zgłoszenia nowych chorych przyjmujemy w kancelarii parafialnej. W sytuacjach nagłych – na każde wezwanie. Opiekę nad chorymi sprawuje ks. Józef Dziekoński.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni pragnący zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym ślubem w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Do jego spisania wymagane są następujące dokumenty: dowód osobisty, świadectwo chrztu świętego do sakramentu małżeństwa z aktualną datą i adnotacją o bierzmowaniu, zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty. Po spisaniu protokołu przedślubnego zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma pismo z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Dokument potwierdzający wygłoszenie tych zapowiedzi należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. Przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego narzeczeni powinni przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania: pierwszy raz – po spisaniu protokołu, drugi raz – przed ślubem. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.

Narzeczeni, nie będący naszymi parafianami, a pragnący odbyć przygotowanie i zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej parafii, muszą dostarczyć pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza na zawarcie tego związku w naszej parafii. Narzeczeni, którzy starają się o tzw. licencję – zgodę na ceremonię zaślubin w innej parafii, powinni stawić się z wyżej wymaganymi dokumentami na 3 miesiące przed planowanym ślubem.

W przypadku małżeństwa konkordatowego należy również dostarczyć zaświadczenie z USC, które jest ważne trzy miesiące.

Coś dla narzeczonych

Pary planujące przyjąć sakrament małżeństwa zapraszamy na kurs przygotowujący, który obejmuje 10 spotkań. Odbywają się one w każdy kolejny poniedziałek i trwają  ok. 1,5 godziny i prowadzone są metodą aktywną, dialogową. Miejscem spotkań jest salka katechetyczna w gmachu budynku Roma – naprzeciw kancelarii parafialnej. Najbliższy cykl katechezy dla narzeczonych w naszej parafii rozpocznie się jesienią 2012 r.