INFORMACJE   DUSZPASTERSKIE – 29 stycznia 2017 r.

C Z W A R T A    N I E D Z I E L A    Z W Y K Ł A

  1. W czwartek 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego czyli święto Matki Bożej Gromnicznej. Mamy obowiązek uczestniczenia na Mszy św. z gromnicą, które będą pobłogosławione na uroczystych Mszach św. Msze św. w dniu 2.II. z powodu, że jest to dzień pracy Msze św. będą odprawiane w następującym porządku: 6.30, 7.30, 8.00 i uroczyste o godz.  15.00 i 18.00. W tym dniu polecamy Bogu ludzi w podeszłym wieku dziękując za wzór dobrego życia i przykład dla młodszych pokoleń. Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Dniem życia konsekrowanego. Naszym Drogim Siostrom: Siostrom  Rodziny Maryi i Siostrom Służebniczkom składamy serdeczne życzenia wielu łask od Pana Boga oraz  licznych i świętych powołań do życia zakonnego. Taca w tym dniu jest przeznaczona jest na zakony klauzurowe. W świece – gromnice  możemy się zaopatrzyć u pań pod chórem. W święto Matki Bożej Gromnicznej w czwartek Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.
  2. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca, zapraszamy na Msze św. wotywne, do spowiedzi i uczestnictwa w nabożeństwach.
  3. W minioną sobotę zakończyliśmy dodatkowy dzień wizyt duszpasterskich w naszej parafii. Jak zwykle przebiegały one w niepowtarzalnej – modlitewnej atmosferze gdzie  zebrana rodzina polecała się  opiece Panu Bogu na cały Nowy Rok. Proszę przyjąć od nas księży serdeczne słowa podziękowania za przygotowanie do kolędy, nauczenie dzieci modlitw i wierszy a także  wykonanych z talentem  utworów muzycznych zagranych na różnych instrumentach oraz za ofiary składane przy tej okazji. Bóg zapłać za odprowadzenie księdza na plebanię po zakończonej kolędzie. Każdego tygodnia w środę modlimy się za wszystkich parafian o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. – Jednak nie wszystkie drzwi naszych parafian otworzyły się dla kapłana przychodzącego z błogosławieństwem do wiernych. Są tacy, którzy: czy to przez nieobecność w świątyni, nieuwagę lub lekceważenie Pana Boga byli niewzruszeni na pukanie duszpasterza. Chciałbym poprosić wszystkich obecnych na Mszy św. o szczerą modlitwę w ich intencji, by nie trwali w tym stanie, i z pomocą łaski Bożej wrócili do wspólnoty rodziny parafialnej, ponieważ nieprzyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest przyczyną zrywającą więź z parafią.
  4. Życzymy wszystkim obecnym na Mszy św. radosnego przeżywania Dnia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności i obfitego Bożego błogosławieństwa w pracy i w nauce w nadchodzącym tygodniu Roku Świętego.