INFORMACJE   DUSZPASTERSKIE – 28 stycznia 2018 r.

C Z W A R T A    N I E D Z I E L A    Z W Y K Ł A

 

1.  W piątek 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego czyli święto Matki Bożej Gromnicznej. Mamy obowiązek uczestniczenia na Mszy św. z gromnicą, które będą pobłogosławione na uroczystych Mszach św. Msze św. w dniu 2.II. z powodu, że jest to dzień pracy Msze św. będą odprawiane w następującym porządku: 6.30, 7.30, 8.00 i uroczyste o godz. 15.00 i 18.00. W tym dniu polecamy Bogu ludzi w podeszłym wieku dziękując za wzór dobrego życia i przykład dla młodszych pokoleń. Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Dniem życia konsekrowanego. Naszym Drogim Siostrom: Siostrom  Rodziny Maryi i Siostrom Służebniczkom składamy serdeczne życzenia wielu łask od Pana Boga oraz  licznych i świętych powołań do życia zakonnego. Taca w tym dniu jest przeznaczona jest na zakony klauzurowe. W świece – gromnice  możemy się zaopatrzyć u pań pod chórem.

2.  W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca, zapraszamy na Msze św. wotywne, do spowiedzi i uczestnictwa w nabożeństwach.

3.  Życzymy wszystkim obecnym na Mszy św. radosnego przeżywania Dnia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności i obfitego Bożego błogosławieństwa w pracy i w nauce w nadchodzącym tygodniu Roku Świętego.    

4.  Po feriach zimowych wznawiamy wizyty duszpasterskie. W tym tygodniu kolęda będzie przebiegać w następujący sposób:

 

Wizyta duszpasterska od 29 stycznia  do 3 lutego 2018   

29.01. Poniedziałek: ul. Poznańska  3, 23, 24, 38.

30.01. Wtorek: ul. Poznańska  5, 6/8, 11, 12, 14, 21.

31.01. Środa: ul. Emilii Plater  8, 10, 12, 14, 20, 25.

1.02. Czwartek: ul. Marszałkowska  81, 85, ul. Żurawia 45.

2.02. Piątek: ul. Marszałkowska  83, 87.

3.02. Sobota od godz. 15.00: ul. Wspólna  50 A, 51, 52/54, 54 A, 57, 59.