INFORMACJE    DUSZPASTERSKIE – 24 grudnia 2017 r.

C Z W A R T A    N I E D Z I E L A     A D W E N T U

1.  Przez cały dzisiejszy dzień na Mszach św. będą wzmocnione dyżury księży  spowiedników w konfesjonałach. Ponieważ  najważniejszym w świętowaniu Bożego Narodzenia jest to, aby Jezus narodził się w naszym sercu. Zadbajmy o to, żeby wszyscy domownicy przystąpili do sakramentu pojednania.

2.  Dzisiaj 24 grudnia przypada – Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia. Msze św. będą odprawiane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i ostatnia – summa o 13.00. Spowiedź na wszystkich Mszach św. Pasterkę poprzedzi o godz. 23.30 nabożeństwo Jutrzni. Natomiast uroczystą  Mszę św. Pasterską o godz. 24.00 odprawią wszyscy Księża zgromadzeni przy naszej parafii. Po Mszy św. Pasterskiej tradycyjnie będziemy łamać się opłatkiem składając sobie życzenia. Serdecznie zapraszamy na tę Mszę św. sprawowaną tylko jeden raz w roku.

3.  W Boże Narodzenie i w Święto św. Szczepana Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. Natomiast 26 grudnia Msza św. summa o godz. 13.00, sprawowana będzie w intencji Małżonków Jubilatów, którzy zawarli sakrament małżeństwa w drugiej połowie roku – prosimy o zgłaszanie intencji do księży. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia ofiary składane na tacę, przeznaczone są na KUL i Papieski Wydział Teologiczny.

4.  W zakrystii i u Pań pod chórem możemy zaopatrzyć się w poświęcone  opłatki wigilijne i świece Caritas, z których wszystkie ofiary przeznaczone są na wsparcie Caritas oraz dla najbardziej potrzebujących. Bóg zapłać indywidualnym sponsorom i ofiarodawcom darów spożywczych. Bóg zapłać  także sponsorom darów pieniężnych, które prosimy kierować do księży na fundusz pomocy dla potrzebujących.

5.  W dniu dzisiejszym obchodzi dzień swoich imienin ks. Adam, składamy serdeczne życzenia dostojnemu solenizantowi i jesteśmy wdzięczni za wspaniałą służbę kapłańską w naszej parafii. W intencji ks. Adama będziemy modlić się na Mszy św. o godz. 13.00.

6.   Przy wyjściu z kościoła ministranci rozprowadzają sianko na stół wigilijny i wodę święconą na wizytę duszpasterską. Przy tej okazji zauważmy, że tak niewiele dzieci jest obecnych na Mszach świętych, a jednak niewielka grupa  ministrantów jest w naszym kościele. Dlatego wyrażamy wszystkim ministrantom i lektorom oraz ich rodzicom wdzięczność za całoroczną posługę. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na wewnętrzne potrzeby Liturgicznej Służby Ołtarza.

7.  Życzymy wszystkim obecnym na Mszy św. radosnego przeżywania Dnia  Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności  i obfitego Błogosławieństwa Bożego w świętowaniu Uroczystości Bożego Narodzenia.