Chór

Warszawski Chór Międzyparafialny

Warszawski Chór Międzyparafialny istnieje od 1994r. śpiewają w nim uczniowie szkół średnich, studenci, oraz dorośli, których łączy piękno muzyki sakralnej i nie tylko. Chór czynnie koncertuje w kościołach Warszawy i okolic, koncertowaliśmy dla naszych rodaków za wschodnią granicą, na zaproszenie konsulatów RP na Ukrainie (Lwów, grudzień 2003) i na Litwie (Wilno, listopad 2004).

Chór uczestniczy w prestiżowych międzynarodowych festiwalach min.:

 • w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Cracovia Cantat”, gdzie jako jedyny chór reprezentowaliśmy Polskę (Kraków, czerwiec 2005 i czerwiec 2006),
 • w Międzynarodowym Festiwalu Bachowskim w Lipsku (Niemcy, listopad 2007)
 • w I Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (maj 2010)

Chór zajmuje również punktowane miejsca na międzynarodowych konkursach, min.:

 • Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Pieśni Religijnej w Legionowie (czerwiec 2005),
 • Nagroda Specjalna ufundowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla najlepszego młodzieżowego chóru na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” (kwiecień 2007),
 • „Stribrne Pasmo” – druga nagroda na Międzynarodowym konkursie im. Petra Ebena w Pradze Czeskiej (listopad 2008)
 • III miejsce na konkursie „Mater Misericordiae” w Ząbkach (maj 2010) 

Chór jest Członkiem Ogólnopolskiej Federacji Caecilianum.  Jest zapraszany do udziału w uroczystościach w Archikatedrze Warszawskiej, oraz w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Chór uczestniczył w oprawach muzycznych papieskich mszy św. w Warszawie, odprawianych przez Jana Pawła II (czerwiec 1999r.) i Benedykta XVI (maj 2006r.)

Chór występuje z własna orkiestrą kameralną. W repertuarze zespołu znajdują się również duże formy muzyczne kantatowo-oratoryjne:

 • Msza Polska Jana Maklakiewicza
 • Kantaty Jana Sebastiana Bacha
 • Oratorium „Mesjasz” G.F. Handla
 • Psalm 42 Feliksa Mendelssohna
 • oraz szereg mniejszych form muzycznych

Od marca 2010r. Zespół działa przy parafii Św. Barbary.