Monthly Archives: Październik 2016

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE – 30 października 2016 r.

INFORMACJE     DUSZPASTERSKIE   30  .X.  2016 r. TRZYDZIESTA  PIERWSZA  NIEDZIELA  ZWYKŁA   Jutro 31 października w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. i nabożeństwo w intencjach o uzdrowienie na ciele i na duszy a także w intencjach o uzdrowienia relacji w rodzinach, połączone z ostatnim nabożeństwem różańcowym. Serdecznie na to

Read more
INFORMACJE DUSZPASTERSKIE – 23 października 2016 r.

  INFORMACJE     DUSZPASTERSKIE   23 .X.  2016 r. T R Z Y D Z I E S T A    N I E D Z I E L A    Z W Y K Ł A       31 października w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. i nabożeństwo w intencjach o uzdrowienie na ciele i na duszy a także w intencjach o uzdrowienia relacji w rodzinach, połączone z nabożeństwem różańcowym.

Read more
INFORMACJE DUSZPASTERSKIE – 16 października 2016 r.

INFORMACJE     DUSZPASTERSKIE   16. X.  2016 r. DWUDZIESTA   DZIEWIĄTA   NIEDZIELA   ZWYKŁA     Serdecznie zapraszamy dzisiaj jak i  w każdą trzecią niedziele miesiąca o godz. 13.00 na Mszę św. sprawowaną w języku łacińskim z udziałem naszego chóru. Nabożeństwo różańcowe w  niedzielę jest odprawiane o godz. 18.00. W tym roku przypada

Read more
INFORMACJE DUSZPASTERSKIE – 9 października 2016 r.

  INFORMACJE    DUSZPASTERSKIE  - 9 paździer.2016 r. DWUDZIESTA    ÓSMA    NIEDZIELA     ZWYKŁA     W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XVI  Dzień Papieski. Składamy serdeczne Bóg zapłać dzisiejszym Dobrodziejom za wszystkie ofiary złożone do puszek, które stanowić będą fundusz stypendialny dla zdolnej, a niezamożnej młodzieży

Read more
INFORMACJE DUSZPASTERSKIE – 2 października 2016 r.

    INFORMACJE    DUSZPASTERSKIE  -  2 paździer. 2016 r. DWUDZIESTA    SIÓDMA    NIEDZIELA     ZWYKŁA     Od 1 października, rozpoczęliśmy  nabożeństwa różańcowe, które w naszej świątyni są odprawiane w dni powszednie po Mszy św. wieczornej około godz. 18.30, a w niedziele i święta o godz. 18.00. Informujemy, że

Read more
    Secured By miniOrange